SERVICEKONTRAKT

För att garantera en felfri funktion över tid måste alla de system vi säljer underhållas. Det är lika naturligt som att du behöver få din bil servad. Efter garantitidens utgång rekommenderar vi en årlig service på Biodex System3 och 4 och service vartannat år på övriga Biodexprodukter. Produkterna från APDM, Biosensics och CIR systems (Gaitrite och CIRFace) innehåller inga rörliga delar och på dem kan inte preventivt underhåll utföras. På alla produkter från Biodex är detta dock lämpligt.

Serviceavtal Biodex System3 och 4
Vi har utarbetat serviceavtal med tre olika nivåer av serviceåtagande till ett fast pris.  I alla nivåer ingår en årlig förbyggande service där 14 punkter granskas och funktionstestas. Som ett kvitto på denna genomgång skapas en rapport där du i klar text kan se status på din maskin och vad som kan behöva åtgärdas. Förslitningsdelar som bälten kan vi oftast byta direkt medan större ingrepp offereras och planeras in vid ett separat besök. För mer info om servicekontrakt se det separata PDF-dokumentet nedan.

På platsen service
Skulle du inte ha servicekontrakt och vill få en service gjord kostar detta 1.050 SEK plus moms per påbörjad timme. Reseomkostnader debiteras till faktisk kostnad, dvs. restidsersättning 450 kr/tim (ej i Stockholm), trängselskatt, parkering och milersättning (f.n. 42 kr/mil).

Vill du läsa mer om servicekontrakt , klicka på länken nedan:

Serviceerbjudande Biodex System3 och 4

Servicetilbud Biodex System 4 dansk