BIODEX MOBILITY ASSIST

MOTORISERAT STÅHJÄLPMEDEL OCH ROLLATOR – I ETT


 
 

 

Förbättra rehabiliteringen

Det är viktigt att patienter kommer upp och går. Den här basala aktiviteten förbättrar cirkulationen, avbryta atrofi, stimulerar neurala nätverk och har betydelse för patientens upplevelse av självständighet.

Biodex Mobility Assist™ är ett motoriserat hjälpmedel som förflyttar patienten från sittnade till stående position understödd av en säker lyftsele.

När patienten står har hen kontroll över sin kroppsvikt och balans för att kunna påbörja förflyttning. Den som kan röra sina ben, kan gå med Mobility Assist. Från sängkanten eller rullstolen till valfri plats på kliniken, boendet eller hemmet – till och med utomhus för att njuta av vädret på gården – Mobility Assist mobiliserar patienter som har svårigheter att resa sig från sittande till stående position.

Säker patienthantering

Samtidigt som det är betydelsefullt att investera i utrustning och träning som förhindrar fall är det lika viktigt att skydda terapeuter, vårdare och familj från skador när de försöker lyfta eller stödja en patient.

Elektriska lyfthjälpmedel stödjer rehabiliteringen och underlättar funktions förbättring under säkra förutsättningar.

  • Universell sele – Stödjer patienten under lyft och förflyttning.
  • Säker patient support – Uppmuntrar självständig förflyttning och minskar risken för atrofi.
  • Inget patientlyft krävs – Minskar skaderisken hos personal och risken för fall.
  • Ramen – Passar runt standard rullstolar och kan passera genom standard dörröppningar.
  • Motoriserat lyft – Antingen terapeuten eller patineten kan sköta den handhållna kontrollen för lyft.
  • Laddbart batteri – Enkel laddning för många timmars användning.