UTBILDNING

ANVÄNDARNÄTVERK


 Mobility Systems hjälper till att knyta samman användare i nätverk för de som arbetar kliniskt eller med forskning inom samma område, t.ex. ACL rupturer. Vi bidrar även med att sprida kliniska manualer och kontakt med forskare i andra länder för att bruka erfarenhet i testning och rehabilitering.