BIODEX GAITTRAINER 3

Gait Trainer 3 ger ljud och visuell biofeedback av steglängd och steghastighet. Det har
fyra trycksensorer som ger både ljud och visuell realtids biofeedback för att uppmuntra patienterna till sitt korrekta gångmönster. Steglängd, steghastighet och tid per fot vänster-höger (stegsymmetri) visas direkt. Patientens steg jämförs med ideal gång från friska individer, steg för steg, både på displayen i realtid eller dokumenterad i ett lättläst histogram. Vitt papper

Biodex Gait Trainer är tyst, behaglig för patienten och låter terapeuten fokusera på att behandla sina patienter. Verkliga mål övervakas och framsteg rapporteras. Objektiv dokumentation, jämfört med ålders- och könsbaserad normativa data, hjälper till att bevisa behov och dokumentera resultat till individen, terapeuten och andra vårdgivare.

  • Fyra kraftplattor – Gait Trainer ™ 3 är enda löpbandet som är utrustat med kraftplattor som övervakar och registrerar steglängd, steghastighet och vänster tidsfördelning (stegsymmetri).
  • Öppen plattform – möjliggör patientåtkomst för terapeutinteraktion; rymmer lätt system för kroppsavlastning som Biodex Unweighing System.
  • Ny programvara och större skärm – intuitiv navigering, 15,6 tums pekskärmskärm för förbättrad användarupplevelse. Externt tangentbord, skärm och en mus kan anslutas.
  • Audio och visuell biofeedback – motiverar patienter med realtids biofeedback, vilket förstärker rätt gångmönster. Biofeedback hjälper patienterna att nå mål i varje fas av rehabiliteringen.
  • Nyhet tillsatsfunktion – Musikterapi – Rhythmic Auditory Cueing (RAC) är tillgängligt med valfria kompositioner för musikterapi. Högkvalitativa inspelningar använder specifika musikaliska komponenter och korrekta slag per minut BPM) för att förbättra gångmönstren och förstärka neuroplasticiteten. Resultat av musikstödd terapi kan dokumenteras med vald musik, använt tempo i patientrapporten.
  • Nyhet – Microsoft SQL Relational Database – gör det möjligt för kliniker att enkelt lagra och hämta patientdata, flera test per patient. Exportera till Excel® för rapportering och analys.
  • Objektiv dokumentation – låter dig kvantifiera patientens framsteg och visa fördelarna med behandlingen. Biodex-tekniken hjälper till att påskynda positiva patientresultat.
  • Uppdaterade normativa data – Robust bas av hälsosam befolkning efter ålder och kön för jämförande patientbedömning.
  • Hjärtfrekvensövervakning – Polar®-kontakthandtag (telemetrikompatibel) säkerställer lämplig träningsintensitet.