UTBILDNING

UPPDRAGSUTBILDNING


 Mobility Systems har på Biodex kunders önskan arrangerat många uppdragsutbildningar för nytillkomna användare, efter specifika testsituationer eller inför forskningsprojekt.