INSTALLATION

Mobility Systems har erfarna tekniker som gör nödvändiga installationer av hård- och mjukvara. De system vi säljer kräver en varierande grad av förberedelser, vissa är primärt en fråga om installation av mjukvara. Andra system, som APDM och Biosensics sensorer är bara ”plug and play”.

Inför en nyinstallation av ett Biodex system, speciellt ett System 4 görs en noggrann förplanering där förutsättningar undersöks. Du utser en ansvarig som är vår kontaktperson för installationsprojektet. När din nya Biodex maskin skall installeras gör vi detta för dig med närvaro av din personal. Vi lämnar också efter oss en fullständig dokumentation över installationen. Efter en genomförd installation ger vi din personal den utbildning som behövs för att din verksamhet skall kunna få ut det fulla värdet ur ert Biodex system. För ett Biodex System4 är detta en heldagsutbildning. Skulle ytterligare personal behöva utbildning på en maskin eller för vissa testmoment skräddarsyr vi denna.

Skulle din Biodexutrustning vid ett senare tillfälle behöva flyttas kan vi även göra denna insats för dig. Vår rekommendation är att installationen är fast med 16A blå Europa standard kontakt med fast sned väggdel. Om ni redan har ert system installerat med vanlig stickkontakt kan ni be en behörig elektriker byta kontaktdon.

Övrig Biodex utrustning kräver enbart en kalibrering för att fungera felfritt direkt efter uppackning.

CirSystems produkterna GaitRite och CIRFace behöver bara rullas/läggas ut, anslutas till PC och till kamera. Därefter kan mätning direkt påbörjas.