ÖVRIGA TJÄNSTER

KONSULTTJÄNSTER


 
 
Vi som arbetar för Mobility Systems har en omfattande kompetensbank av erfarenheter som vi gärna
ställer till din eller din organisations förfogande. Vi är speciellt fokuserade på;
 GDPR frågor
 Förändringsledning
 Frågor inom offentlig upphandling
 SCRUM
 Lean
 CRM
 Idrottsmedicinska utvärderingar