Biodex Nx Step

Biodex NxStep™ Unweighing System

Tidig rehabilitering med avlastning av kroppsvikt på gångband eller golv

Återskapa funktionell mobilitet
Biodex NxStep™ Unweighing System möjliggör partiell vikt avlastnings terapi med fri tillgång till patienten. Genom att avlasta en del av patientens vikt kan rehabilitering tidigt erbjuda en säker träning för patient och terapeut. Terapeuter kan fokusera på att behandla sina patienter och manuellt underlätta rörelser i de nedre extremiteterna.

Den dynamiska en-punkts upphängningen på NxStep medger pelvis rotation och vertikal rörelse. Denna stimulering till en riktig biomekanik tillåter funktionella gångmönster att tränas. När NxStep används i kombination med Biodex Gait Trainer3 skapas en enhet för intensiv och stimulerande gångtränings miljö med audio och visuell biofeedback.

Gång kinematik
NxStep™ Unweighing System medger full eller partiell viktavlastning utan att kompromettera riktig gång kinematik. Beroende på gånghastighet kan upp till tio centimeter vertikal förflyttning tillåtas samtidigt som systemet bibehåller en konsekvent nivå av avlastning. När pelvis stabilisation är nödvändig kan de medföljande elastiska banden justeras till att medge en varierande grad av pelvis rotation.

Möjligheten att tillåta pelvis rotation har sina egna fördelar. Olikt två-punkts avlastnings system som har en tendens att begränsa rotationen i horisontalplanet kan en-punkts avlastningen i NxStep tillåta funktionell pelvis rotation och mångsidighet i gång, sidosteg, bakåt gång och rotation. Patienter kan engageras i reaktiva postural kontroll övningar eller förändra riktning i gång utan att hela support systemet behöver positioneras om.

Den unika designen av NxStep ger många fördelar. Terapeuten kan se patienten från alla håll; patienten har full uppsikt över displayen på ett gångband och den öppna designen medger naturlig armpendling som är en essentiell komponent som utvecklar neuroplasticiteten.