Välkommen till Mobility Systems!

Vi är generalagent för Biodex i Skandinavien dedikerade till att sprida deras beprövade koncept och produkter för att testa, träna och rehabilitera individer.

LÄS MER

BIODEX SYSTEM 4

innebär många förändringar som gör att det är lättare att använda och snabbare att genomföra test. All inställning av testparametrar sker på datorn som har en pekskärm.

BIODEX UNWEIGHING SYSTEM

är det enda avlastningssystemet som ger kvantifierbar, dynamisk och partiell viktavlastningsterapi utan elektriska motorer, vikter eller luftkompressorer.

BIODEX BALANCE SD

har designats för att möta behoven från alla som vill förbättra balans, öka tillförlitligheten i balansen och muskulär kontroll samt behandla en bred palett av patologiska tillstånd.

Biodex Medical Systems

Biodex har utarbetat koncept för att testa och behandla:

  • Idrottare som skadats i sin sport inkl. hjärnskaning
  • Neurologiska sjukdomar och skador
  • Balansrubbningar (benstyrke- , syn- eller limbiskt relaterade)
  • Pre- postoperativa insatser
  • Arbetsskador

Stöd för insatser till dessa finns med kliniska manualer, testprotokoll och forskningsdokumentation.

Kontakta oss

Du når oss på något av nedanstående sätt alla dagar i veckan.

Terrassvägen 4,
S-191 44 Sollentuna, Sverige

+46 (0)707 160 410

mobilitysystems@bahnhof.se

Ställ en fråga!