UTBILDNING

UTBILDNING

Vid leverans av Biodex utrustning sker en anpassad användarutbildning och dokumentation för såväl vanliga användare som avancerade lämnas över. För System4 ingår i dokumentationen även en omfattande teknisk beskrivning och sprängskisser på systemets olika delar så att enklare felavhjälpning och beställning av reservdelar skall kunna ske. För användare som genomgått grundutbildningen för att kunna använda System4 utfärdas ett ”körkort” som är intyget på att de kan utföra de vanligaste testerna och momenten.

Vi rekommenderar dock att när nya mätningar, tester och forskningsprojekt startas att ytterligare utbildning genomförs för att utan problem länka protokoll, genomföra dataexport och arbeta med EMG utrustning kopplad till Systemet. Denna utbildning anpassas för de individuella behov ni har och offereras gärna. Erfarenheten visar på att de användare som fått sådan utbildning får mer glädje av sin investering. Vill du ha hjälp via Skype med kortare instruktioner kan vi erbjuda detta stöd. Vi har genomfört ett antal sådana utbildningar flera av dem inriktade på mycket specifika tester och/eller forskning.

Under maj 2014 påbörjades en certifieringskurs för Biodexanvändare i Stockholm. De fjorton deltagarna representerade alla sjukhus och kliniker med Biodex i Stockholmsregionen. De fick under tiden fram till oktober vid tre tillfällen genomgå heldagsutbildningar. Under dessa heldagar varvas klassrumsutbildning med praktiska moment. Vidare får deltagarna hemuppgifter som innebär genomförande av alla tester som kan göras med Biodex. Efter avslutad kurs kommer en individuell examination att göras. De som klarar denna kurs och erhåller certifiering godkänd av Biodex kan principiellt arbeta med Biodextester i vilket som helst av alla dryga 90 länder där Biodex system finns.

Kursen erbjuds till självkostnadspris vilket varierar med antalet deltagare, men är normalt 4.000 kr exklusive moms. Syftet med detta är att fördjupa kunskapen inom användning av Biodex system för forskning, rehabilitering och ny metodutveckling.

I Juni månad 2016 genomfördes en endagsutbildning för nya Biodexanvändare i Stockholm med tiotalet deltagare.

Våren 2017 är det tänkt att en utbildning ska starta för västsvenska och Jylländska Biodexanvändare samt för användare i Öresundsområdet.