BIODEX BALANCE SD

BALANS SCREENING OCH REHABILITERING FÖR MÅNGA ÅKOMMOR


 
 
 

Världens mest sålda balanssystem har nu blivit förbättrat ytterligare.

Biodex Balance System SD har utvecklats för att möta behoven hos alla som vill förbättra balansen, öka tillförlitligheten, utveckla muskeltonus och behandla en bred uppsättning av patologier. Med en lättanvänd pekskärm är Balance SD enkel att lära sig och leder användaren steg för steg genom testprotokollen och träningsprogrammen i både statiska och dynamiska format. Det är det enda systemet som kan erbjuda ett snabbt och tillförlitligt fallrisk test och anpassade övningar vars påverkan på fallrisken dokumenteras vid omtest. Vidare finns viktförflyttnings test och träning för patienter med problem i nedre extremiteter. Dessutom kan objektiva balanstester i enlighet med BESS och CTSIB protokollen utföras och dokumenteras i jämförelse med normvärden

Balance System SD är också ett värdefullt hjälpmedel för att träna och förbättra den kinestetiska förmågan som kan kompensera försämrada proprioceptiva reflex mekanismer efter en skada. Med Balance System SD kan kliniker bedöma den neuromuskulära kontrollen genom att kvantifiera förmågan att bibehålla dynamisk bilateral och unilateral postural stabilitet på ett statiskt eller instabilt (dynamiskt) underlag.

Uppfylla mångfacetterade kliniska behov behov med en utrustning.

 • Statisk och dynamisk – Har tolv dynamiska plattforms nivåer förutom statisk inställning.
 • Balansträning – Inkluderande proprioception, stabilisering, range of motion och weight shift övningar.
 • Fall Risk Screenings test – Statisk kraft plattform för att objektivt kvantifiera postural svajhastighet för att förutsäga fall risk.
 • Limits of Stability test – Använder vinkel från centrum för att förutsäga svaj förmågan som en procentandel av standard. Svajuppskattning kan göras utan minimi tröskelvärde.
 • Bilateralt jämförelsetest – Mäter och jämför stabiliteten för ett ben med det andra i ett en-bens test. Reporter ger individuella svajindex och procentuell skillnad för att uppskattning av underskott vid ortopediska skador ska kunna uppskattas.
 • Ny mjukvara och större display – Intuitivt användargränssnitt, 15.6″ pekskärm för förbättrad användarupplevelse. Extern skärm, tangentbord och mus kan anslutas.
 • Microsoft SQL Databas – Förenklar lagring och hämtning av patientdata och multipla tester för kliniker. Export to Excel® eller Access för reporttering och analys.
 • Objektiv dokumentation – Printa färg rapporter som visar på behovet avträning, följ upp förbättringar och dokumentera resultat – idealiskt för att bedöma vidare behov.
 • Specialrapporter – Kommentarer kan göras i alla rapporter och testresultat.
 • Förbättrad funktionalitet vid Sensorisk Integrations och balanstest – En modifierad version av Clinical Test of Sensory Integration of Balance (CTSIB) kan göras. Den är populär vid bedömning av hjärnskakning (concussion management). Anpassning av existerande CTSIB och BESS test parameter eller helt egna unika sensorisk integrationsprotokoll kan göras.
 • Nya normvärden – Friska populationer lagrade för testjämförelser av äldre vuxna vid fallrisk testning och idrottande studenter för concussion management.
 • Audio/Visuell biofeedback – Motiverar patienten genom att styra mot riktig balanskontroll i realtid. Klinikern kan enkelt se patientens rörelser under den interaktiva testningen/träiningen.
 • Nytt, Vibrotaktil biofeedback –biofeedback med vibration underlättar för patienter med neurokognitiva begräningar, t.ex efter stroke att nå bättre center of balance
 • Justerbara stödhandtag – Lås eller sväng bort om de är i vägen vid test/träning.
 • Låsbar plattform – Hjälper patienten att säkert förflytta sig av eller på plattformen. En extra stegstol finns som tillbehör.
 • Mobilitet – Transporthjulen gör Balance SD enkel att flytta mellan olika platser på kliniken eller mellan kliniker.

Varför är en statisk plattform viktig?
Vissa test och träningsprotokoll är avsedda att utföras på en STATISK (fast) plattform, inkluderande Limits of Stability (LOS), Percent of Weight Bearing och den kliniska testen av sensorisk integration av balans (CTSIB).
CTSIB testet skapades i forskning och publicerad av Shumway-Cook and Horak, ursprungligen publicerad i APTA Journal 1986 med titelsn Assessing the Influence of Sensory Interaction on Balance. Det är viktigt att poängtera att CTSIB testet kräver en statisk plattform för att genomföras rätt. Medan en skumplatta används för vissa konditioner, kan inte testet utföras på en yta som är enbart dynamisk eftersom dett skulle innebära signifikant från protokollet.