ÖVRIGA TJÄNSTER

DATAEXPORT, BEARBETNING OCH ANALYS


 
 
 

Användare av de system vi levererar behöver ofta, speciellt i forskningssammanhang exportera testdata från Biodexsystem och integrera det med andra mätningar eller bara skapa tabeller eller grafik inför publiceringar. Vi hjälper gärna till med det och har omfattande erfarenhet av sådant arbete. Det kan handla om mätningar där EMG utrustning använts, benchmarking av motion capture system och bärbara sensorer.

Vi har även stor erfarenhet av arbete med att städa upp, dela och konsolidera Biodex databaser. Ofta har vi assisterat med att skapa specialprotokoll för tester i Biodex system.

Mobility Systems kan även hjälpa till vid tolkning och analys av data, ibland kan det vara bra att bara få en ”second opinion”.