BIODEX BIOSWAY

BALANS SCREENING OCH TRÄNING FÖR PORTABELT BRUK MED STATISK PLATTFORM


 
 
 

BioSway är ett portabelt balanssystem som tar testnings och tränings teknologin till patienten. Detta mobila system är ett vitalt verktyg för kliniker med uppsökande verksamhet. Det har nya funktioner som ny större display, expanderade anslutningsmöjligheter, fler USB-portar, Ethernet konnektivitet, uppgraderingsbar mjukvara, interaktivt träningsspel (CATCH), Video/Audio anslutningar och mycket mer.

BioSway är ett lättviktsinstrument med fyra kraftsensorer och en högupplöst färg pekskärm. Systemet sätts upp på ett par minuter och kan sedan erbjuda patienter ett val av interaktiva tränings/rehabiliterings protokoll och standardiserade tester inkluderande det kliniska testet av sensorisk integration av balans (CTSIB). BioSway ger nödvändiga rapporter för att peka på behov, visa på effekter och resultat. Alla testresultat och träningssessioner kan sparas och skrivas ut.

BioSway betonar specifika rörelsemönster, uppmuntrar proprioception och motorisk kontroll som är idealisk för vestibulär träning. Patienter ges utmaningen att förflytta och kontrollera sin balanspunkt genom ett interaktivt balansspel och andra rehabiliterande tränings strategier.

  • Lättvikts plattform – sätts upp på minuter för att göra statiska tester för interaktiv träning eller standardiserade tester, inkluderande det kliniska testet för sensorisk balansintegration (CTSIB).
  • Fullt portabel – Behändigt portabel inom en klinik, sjukhus eller äldreboende. För användning längre bort finns en hårdskals transportväska med hjul som skyddar utrustningen när den behöver transporteras. Väskan får plats i bakluckan på en mindre bil.
  • Nyhet Fallrisk Screening Test – Med den statiska kraftplattformen kvantifieras ojektivt den posturala svajhastigheten för att avgöra fallrisken.
  • Nyhet Limits of Stability Test – Uses angle from center to determine sway capabilities as a percentage of the standard. Allows for completion of sway assessment without minimum threshold requirements.
  • Nyhet Bilateralt jämförelsetest – Mäter och jämför stabiliteten för ett ben med det andra med enbenstest. Reporten ger individuellt svaj index och procentuell skillnad för att bedöma underskottet vid ortopediska skador.
  • Ny mjukvara och större skärm – Intuitiv navigation genom menyer, 15.6″ pekskärm för förbättrad användarupplevelse. Anslutning kan göras av externt tangentbord, skärm och mus.
  • Nyhet Microsoft SQL Databas – Låter kliniker enkelt spara och ta fram patientdata och multipla test per patient. Exportera till Excel® för repportering och analys.
  • Objektiv dokumentation – Printa repporter i färg för att påvisa behov, spåra förbättringar och dokumentera resultat. (Printer säljs separat.)
  • Specialrapporter – Ger möjlighet för unika kommentarer till test resultat och användning av koder eller referenser.
 • Förbättrad funktionalitet vid Sensorisk Integrations och balanstest – En modifierad version av Clinical Test of Sensory Integration of Balance (CTSIB) kan göras. Den är populär vid bedömning av hjärnskakning (concussion management). Anpassning av existerande CTSIB och BESS test parameter eller helt egna unika sensorisk integrationsprotokoll kan göras.
 • Nya normvärden – Friska populationer lagrade för testjämförelser av äldra vuxna vid fallrisk testning och idrottande studenter för concussion management.
 • Audio/Visuell biofeedback – Motiverar patienten genom att styra mot riktig balanskontroll i realtid. Klinikern kan enkelt se patientens rörelser under den interaktiva testningen/träiningen.
 • Nytt, Vibrotaktil biofeedback –biofeedback med vibration underlättar för patienter med neurokognitiva begräningar, t.ex efter stroke att nå bättre center of balance
 • Multifunktionella anslutningsmöjligheter – Större skärmar kan anslutas för att förbättra möjligheterna för patienter med nedsatt syn.
 • Skärmstöd – BioSway inkluderar ett bordsstöd som också kan användas för att hänga skärmen på väggen. Skärmen kan även monteras på vanliga väggmonterade stöd för TV. Ett utdragbart teleskopställ finns som tillbehör.