UTBILDNING

BIODEX CERTIFIERING


 Mobility Systems genomför Certifieringsutbildning av System3 och 4 användare enligt en modell ackrediterad av Biodex University. Denna omfattar 3 heldagsutbildningar fördelade på en tid av cirka fyra månader men hemuppgifter däremellan och en individuell examination. De som genomfört denna utbildning och fått diplom kan då göra tester med Biodex System i valfritt land. De första

fysioterapeuterna, 14 st. utbildades i Stockholm och representerade alla sjukhus i staden med Biodex. Under 2018 avser vi att starta en certifieringsutbildning i Öresundsregionen med deltagare från både Sverige och Danmark.