BIODEX VIBROTACTILE

BIODEX VIBROTACTILE


 
 
 

När du har ljudlös inställning på din mobiltelefon och enbart vibration känner du när det ringer. Detta är vibrotaktil biofeedback.

Vibration ger en sensorisk feedback

Att ge biofeedback i realtid under rehabilitering är grundläggande för patienter och kliniker. När den är integrerad med Balance System™ SD eller den portabla BioSway™, ger VibroTactile Systemet en ytterligare form av sensorisk feedback som hjälper till att visa på förändringar i posturalt svaj. Genom bluetooth anslutning svarar tactilbältet med en vibration när patienten svajar utanför de parametrar som terapeuten satt upp.

Tillför ytterligare sensorisk information till terapeutiska träningar

Realtids biofeedback är en viktig komponent vid balansrehabilitering. Normalt kan terapeuter ge patienten korrigeringar med handen eller verbalt. Vibrotaktil information förstärker terapiprocessen genom att addera en mekaniskt reproducerad känsla och objektiv feedback. Mer uttalad än ljud och visuell feedback stimuli engagerar vibrotaktil stimuli direkt det motoriska inlärningssystemet, förstärker neuroplasticiteten vilken är essentiell för att reducera fall.

Speciellt lämpad för utvärdering och behandling av vestibulära dysfunktioner

Vibrotaktil stimuli ger patients säker positionsinformation när har ögonen slutna. Patienter med vestibulära utmaningar är i för stor grad beroende av visuella och somatosensoriska system. För att kunna fokusera mer på träning av det vestibulära systemet under balansträning behöver den visuella informationen elimineras.

Vestibulär terapi inkluderar balanstränings övningar vilka när de utförs med vibrotaktil feedback som en av de terapeuternas interventioner har visat sig förbättra postural kontroll.

Principen bakom teknologin

Forskning och klinisk erfarenhet har visat att vibrotaktil stimuli som hjälper till att korrigera postural svaj i en situation underlättar för patienten att minska svajet i andra typer av situationer. Vibrotaktil stimuli stödjer inlärningen av ny och korrekt information om rätt position. Denna teknik har militärt ursprung där den används för att förstärka rumslig medvetenhet för stridspiloter med sensorer integrerade i deras flygdräkt. Sedan dess har teknologin anammats av balansrehabilitering med goda resultat hos patienter som har;

  • Vestibulära dysfunktioner
  • Balansproblem
  • Stroke
  • Proprioception som perifer neuropati
  • Kognitiv funktionsnedsättning
  • Amputerade