Danderyds Sjukhus har påbörjat studier av Hamstrings skador och kommer att som ett led i denna att granska träning för att förebygga skador. I arbetet kommer man att använda Biodex System4 PRO, nyutvecklade protokoll för testning och de nya tillbehören för Hmastringstestning. Mida Berglöf är fysioterapeut och deltar i studien.

Umeå Performance Center kommer även de att börja använda sitt Biodex System4 för att testa och träna idrottare med en historik av Hamstrings skada samt utveckla metoder för att träna skadeförebyggande.