Dalarnas högskola köper APDM sensorer för idrottsmedicinska rörelsemätningar I Falun kommer högskolan Dalarna att göra fullständiga kinematiska analyser med APDM bärbara sensorer och mjukvaran Moveo Explorer. Jens Westergren har valt att efter utvärdering som första Skandinaviska forskningsenhet börja
mäta höft- knä- och fotledvinklar för att analysera olika idrottares rörelser för att optimera prestationer och reducera skaderisker.